Estonian Manors
 Gutshöfe Estlands
 Viron Kartanot
Eesti moisaportaal
Korduma Kippuvad Küsimused ehk portaalist
  Avalehele

  Sisukaart


Olen mõisaportaali autorina saanud aegade jooksul meilitsi hulga küsimusi. Püüan siinkohal vastata neist tüüpilisematele.

 1. Kellele mõisaportaal kuulub?
 2. Kuidas ma saan portaali tegijatega ühendust võtta?
 3. Kas ma saan portaali kaudu võtta ühendust mõisaomanikega?
 4. Kust pärinevad mõisaportaali materjalid - tekst ja pildid?
 5. Kas ja kuidas ma saan mõisaportaali materjale kasutada?
 6. Miks on mõisaportaalis vähe ajaloolisi fotosid?
 7. Miks on sellest ja sellest mõisast portraalis väljas vananenud teave ja foto?
 8. Milliseid Eesti mõisaid ma saan külastada ning milliseid mitte?
 9. Ma tahan korraldada mingis mõisas pulmapidu, pidulikku vastuvõttu jms. Kus ma seda teha saan?
 10. Ma tahan osta ühte mõisat, kas saate mulle midagi soovitada või mind ses osas aidata?
 11. Kas ma saan Teie käest teada selle või teise mõisa omanike kontaktandmeid, et nendega ühendust võtta?
 12. Ma avastasin mõisaportaalil vea. Kuidas ma saan selle kõrvaldada?
 13. Kas kõik mõisad on muinsuskaitse all? Kui ei, siis millised?
 14. Kas ja kuidas ma saan ja tohin oma muinsuskaitse all olevat mõisat ümber ehitada ja korrastada?
 15. See või teine mõis laguneb - kas mõisaportaal saaks kuidagi kaasa aidata selle korrastamisele? Või ma saan laguneva mõisa ära osta ja korda teha?
 16. Seda või teist mõisat parajasti lammutatakse või ehitatakse sobimatult ümber - kas ja mil viisil saab mõisaportaal seda takistada?
 17. Kas Te saate mind aidata raha küsimisel oma mõisa taastamiseks? Kelle poole ma pean selles osas pöörduma?
 18. Miks ei ole portaalis selle või teise mõisa kirjeldust, vaid on ainult nimi nimekirjas?
 19. Miks ei ole seda või teist mõisat portaalis üldse mainitud, isegi mitte nimekirjades?
 20. Miks ma ei saa portaalis otsida, näiteks mõisa või selle omaniku nime järgi?
 21. Miks on mõisaportaalis toodud kaardimaterjal ainult ajalooliste kihelkondade kaupa?
 22. Kust ma saan osta raamatut, kus oleks sees ammendav teave kõigi Eesti mõisate kohta?
 23. Kas mõisaportaalil olev teave on plaanis välja anda ka raamatuna?
 24. Kas Teil on selle ja selle mõisa kohta lähemat teavet - äkki saaksite selle mulle saata või kohapeale rääkima tulla?
 25. Millal valmib portaali soomekeelne variant ja miks on inglise- ja saksakeelsed variandid eestikeelsest lühemad?
 26. Kuidas ma saan toetada mõisaportaali tegemisi?
 27. Kas ma saan Eesti mõisaportaali tervikuna ära osta?
Kellele mõisaportaal kuulub?
Portaal on minu (s.o. Valdo Prausti) ning MTÜ Alt-Livland omanduses. Minu nimel on registreeritud ka portaali domeen mois.ee. MTÜ Alt-Livland on asutatud 2004. aastal eesmärgiga tutvustada Eesti ja Vana-Liivimaa mõisaaegset kultuuripärandit (sh arendada mõisaportaali). Ise olen MTÜ Alt-Livland juhataja.

Kuidas ma saan portaali tegijatega ühendust võtta?
Minu (s.o. Valdo Prausti kui portaali autori) meiliaadress on
mois@mois.ee. Minu ülejäänud kontaktandmed leiab sellelt lehelt.

Kas ma saan portaali kaudu võtta ühendust mõisaomanikega?
Ei, portaal ei esinda mõisaomanikke ega ole mõeldud nende poole pöördumise keskkonnana. Teiepoolse põhjendatud huvi korral võiks Teid selles aidata ehk kohalik omavalitsus, kelle aladele mõisasüda jääb. Paljud Eesti mõisaomanikud on liitunud ka Eesti Mõisate Ühendusega, mille veebilehe leiate aadressilt
http://www.manor.ee/ ning kellele saate kirjutada meiliaadressil info@manor.ee. Mõisaportaal Eesti Mõisate Ühendust ei esinda.

Kust pärinevad mõisaportaali materjalid - tekst ja pildid?
Kõik portaali tekstid on täies mahus minu (s.o. Valdo Prausti) kirjutatud. Samuti on minu tehtud kõik portaalis olevad fotod, samuti ka veebikujundus ja muu tehniline pool. Väikeseks erandiks on mõned ajaloolised fotod, mis pärinevad mitmetest allikatest ja millede kasutusluba (litsents) on mul olemas. Portaali loomisel olen kasutatud väga suurt hulka allikmaterjale, millest olulisemate viited leiab
siit kirjanduse loetelust. Palju teavet pärineb mul kohapealsetest uurimustest ning neile ei saagi viidata.

Kas ja kuidas ma saan mõisaportaali materjale kasutada?
Mõisaportaali materjalide kasutamine on mitteärilistel eesmärkidel tasuta, ärilistel eesmärkidel aga tasuline. Kasutamine tuleb aga alati minuga isiklikult kokku leppida.
Täpsemad portaali materjalide kasutusreeglid leiab sellelt lehelt.

Miks on mõisaportaalis vähe ajaloolisi fotosid?
Sellel on mitu põhjust. Esiteks on minu eesmärgiks olnud fikseerida mõisate praegune seis. Teiseks on iga ajalooline foto kellegi valduses, kes tahab selle avaldamise eest mõisaportaalis saada tihti teatud tasu. Kuna selliseid fotosid on palju, võib suuremahuline litsentsitasu käia portaali autorile üle jõu, sest 95% osas on portaali seni arendatud minu isiklikest rahalistest vahenditest. Näeksin edaspidi meeleldi, et fotode valdajad (muuseumid, eraisikud) võimaldaksid neid portaalis avaldada kas tasuta või vähese raha eest. Eriti huvitaks mind nende mõisahoonete fotod, mis on kas hävinud või tundmatuseni ümber ehitatud, sest kaasaegne foto ei päästa seal enam asja. Heaks näiteks on siin
Hiiumaa muuseum, kes lahkelt võimaldas hulga tema valduses olevaid mõisafotosid portaalis tasuta avaldada. Samas olen fotode avaldamislitsentse ka ostnud - näiteks mõnede Ajaloomuuseumi kogudes olevate 1905. aastal põletatud mõisahoonete fotod, kus hooneid enam alles ei ole.

Miks on sellest ja sellest mõisast portraalis väljas vananenud teave ja foto?
Portaal kajastab 1245 mõisat, mis on väga suur maht. Ei ole mõeldav iga aasta-paari tagant kogu mõisapärandit ikka ja uuesti läbi käia - minul on kulunud selleks ligi kümme aastat. Kõik minutehtud ja portaalis vaadatavad fotod on varustatud aastaarvu ja aastaajaga, mis lubavad määrata, millal mõis selline välja nägi. Paljud mõisad on viimase 10 aasta jooksul korda tehtud ja restaureeritud, paljud aga ka maha põlenud, maha lammutatud või ära rikutud. Ootan jätkuvalt teavet vananenud teabest ja/või fotodest oma meiliaadressil
mois@mois.ee. Püüan seejärel esimesel avaneval võimalusel vananenud teabe parandada ning mõisasüdant uuesti külastada, et portaalis oleks väljas võimalikult viimase seisu foto.

Milliseid Eesti mõisaid ma saan külastada ning milliseid mitte?
Mõisate külastatavus on kaasajal seinast seina, nagu ka nende omandus ning kasutusfunktsioonid. On hulk mõisaid, mis on avanud oma uksed kõikidele külastajatele - muuseumitena, htellidena, kohvikutena vms. Neid saab reeglina uudistada nii seest kui ka väljast. Väga palju mõisaid on vabalt vaadeldavad vaid väljast - siia alla kuulub enamik koole, omavalitsusi, avalikke asutusi ning ka hulganisti eraomanduses olevaid mõisaid, kus omanik ei ole pääsu mõisaparki tarastanud ega eravaldusele viitava sildiga piiranud. On aga ka mitmeid mõisaid, kus juurdepääs on piiratud ka mõisaparki ja mõisaõuele - siia alla kuuluvad eraomanduses olevad mõisad, mis on aiaga ümbritsetud ning sissesõidutee vastavalt tähistatud; kaitsejõudude omanduses olevad mõisad (
Jägala ning Ämari) jt. Mõisaportaalis on paljudel juhtudel juurdepääsu olemasolule või puudumisele ka viidatud, kuigi see võib tihti aja jooksul ka muutuda. Soovitan külastajatel igal juhul austada eraomanduse privaatsust ning mitte trügida ilma omaniku loata mõisahoovidesse, mis on tarastatud ning vastavalt tähistatud. Avalikku teenust pakkuvatel mõisatel on reeglina olemas ka oma veebileht, mille leiate üles Google'i otsisüsteemi kaudu.

Ma tahan korraldada mingis mõisas pulmapidu, pidulikku vastuvõttu jms. Kus ma seda teha saan?
Sellist teavet peate Te otsima veebist (nt
Google'i otsisüsteemi kaudu) mõisate veebilehtedelt. Kuna mõisaportaal tegeleb peamiselt mõisate ajalooga, siis ärilist teavet ja sellega seotud kontaktandmeid me põhimõtteliselt ei avalda - nende andmete ajakohasena hoidmine kõikide mõisate osas käib meile üle jõu ja me ei taha avaldada vananenud teavet. Erandina saame reklaami korras avaldada vastavat ärilist teavet teatava tasu eest.

Ma tahan osta ühte mõisat, kas saate mulle midagi soovitada või mind ses osas aidata?
Mõisate ostu ja müügiga ning nende vahendamistega portaal ei tegele ega ei hakka tegelema. Portaali peaeesmärk on siiski nii ajaloolis-kultuurilise teabe kui ka mõisavaldajate teenuste informatsiooni vahendamine Soovitan Teil pöörduda üldtunnustatud Eesti kinnisvarafirmade poole. Samas olen vägagi huvitatud lähemast koostööst mõne kinnisvarafirmaga, kuna ma saan massiliselt kirju sooviga aidata mõnda mõisa müüa või osta. Sel juhul saaksin sellesisulised kirjad edastada otse mainitud kinnisvarafirmale, kes saaks minu koostööpartnerina samas juurde uusi kliente. Praegu pean nendele kirjadele kahjuks vastama, et ei saa hädasolijat aidata. Meie saame oma portaalil vajadusel avaldada vaid reklaambänneri (rahalise kokkuleppe korral).

Kas ma saan Teie käest teada selle või teise mõisa omanike kontaktandmeid, et nendega ühendust võtta?
Mõisaportaal sellise teabe haldamise ja jagamisega ei tegele. Portaali eesmärk on vahendada ajaloolis-kultuurilist teavet. Lisaks eeldab sellise teabe levitamine veel omanike nõusolekut (vastavalt isikuandmete kaitse seadusele) - paljud mõisaomanikud ei soovi oma kontaktandmeid üldse levitada. Mitmetel juhtudel on mul teatud teave mõisa omanike kohta küll olemas, kuid kunagi ei saa olla kindel, et see teave on viimases seisus - paljud mõisad vahetavad vägagi tihti omanikke. Kui Teiepoolne huvi omanike teadasaamiseks on põhjendatud, palun pöörduge kohalike omavalitsuste poole, kes Teid vast aitavad. Millises vallas/linnas üks või teine mõis asub, on portaalist näha, omavalitsuste andmed leiate riigiportaalist
http://www.riik.ee/

Ma avastasin mõisaportaalil vea. Kuidas ma saan selle kõrvaldada? Palun võtke minuga ühendust kas meilitsi mois@mois.ee või siis muul viisil, milleks leiate andmed siit. Ilmse vea püüan parandada esimesel võimalusel, kaheldavad faktid võimalusel üle kontrollida ning siis vajadusel parandada. Kuna portaalis olev teave on kokku pandud tuhandetest erinevatest killukestest, milledel on erinev usaldusväärsus (nt eakate inimeste mälestused) ning kontrollivõimalus tihti puudub, siis on sageli vead kerged tekkima.

Kas kõik mõisad on muinsuskaitse all? Kui ei, siis millised?
Vastavalt
EV Muinsuskaitseseadusele sisaldub muinsuskaitsealuste objektide loetelu kultuurimälestiste riiklikus registris, mida peab Muinsuskaitseamet. Registri avalikult lehitsetava veebivariandi leiate aadressilt http://register.muinas.ee/. Mis puudutab mõisaid, siis neist on kaitse all ainult osa ehk siis paremad ja väärtuslikumad, ülejäänud kahjuks mitte. Eelnimetatud registrit vaadates leiate Te sellealase teabe kiiresti üles.

Kas ja kuidas ma saan ja tohin oma muinsuskaitse all olevat mõisat ümber ehitada ja korrastada?
Palun pöörduge selles küsimuses
Muinsuskaitseameti poole, kes selle valdkonna riikliku koordineerimisega tegeleb. Mõisaportaal esindab/vahendab vaid selle autori teadmisi, mitte Muinsuskaitseametit.

See või teine mõis laguneb - kas mõisaportaal saaks kuidagi kaasa aidata selle korrastamisele? Või ma saan laguneva mõisa ära osta ja korda teha?
Lagunev hoone/rajatis on selle omaniku häbiplekk - mõisaportaal sellega ei tegele. Kui lagunev mõis on muinsuskaitse all, siis on
Muinsuskaitseametil vastavalt EV Muinsuskaitseseadusele kasutada mitmed sunnivahendid, et nõuda omanikult hoone lagunemise peatamist. Kui tegu ei ole muinsuskaitsealuse mõisaga, siis saab siin EV seadusandluses ettenähtud korras sekkuda kohalik omavalitsus, kui hoone muutub ohtlikuks ümbruskonna turvalisusele ja/või julgeolekule. Mis puudutab laguneva mõisa ostmist ja kordategemist (või mahalammutamist), siis see sõltub see vaid omaniku tahtest ning soovist, välja arvatud eelmainitud erandid - eraomandus on Eestis nagu igas teiseski kapitalistlikus riigis püha ja puutumatu. Kahjuks on Eesti kinnisvaraturul kujunenud täna selline seis, et mitmeid mõisaid on ostetud nn "tagataskusse" ning need lagunevad hoogsalt edasi.

Seda või teist mõisat parajasti lammutatakse või ehitatakse sobimatult ümber - kas ja mil viisil saab mõisaportaal seda takistada?
Vastavalt
EV Ehitusseadusele eeldab igasugune ehitus- ja lammutustegevus kehtivat ehitusluba. Kui see on olemas, siis on tegemist igati seadusjärgse tegevusega. Kui ümberehitatav/lammutatav objekt on muinsuskaitse all, peab selleks olema ka Muinsuskaitseameti luba. Kui Te märkate muinsuskaitsealuse objekti juures barbaarset tegevust, mis ei ole ilmselgelt muinsuskaitse heade tavadega kooskõlas, pöörduge palun Muinsuskaitseameti kui seaduskohase riikliku järelevalveorgani poole. Kahjuks on muinsuskaitseseadust eiravad ehitus- ja lammutustegevused olnud viimasel ajal väga sagedased. Samuti ei ole kogu säilitamist vääriv mõisapärand sugugi muinsuskaitse all. Põhimõtteliselt saab iga EV kodanik saab alati teha Muinsuskaitseametile põhjendatud taotluse konkreetne objekt kaitse alla võtta. Mõningatel juhtudel on ka mõisaportaali autor neid taotlusi omalt poolt toetanud, tehes omapoolse lisataotluse. Kahjuks on mingil tasemel ka paratamatu, et tuleviku jaoks ei jää alles mitte kogu säilinud mõisapärand, vaid ainult selle paremik.

Kas Te saate mind aidata raha küsimisel oma mõisa taastamiseks? Kelle poole ma pean selles osas pöörduma?
Mõisaportaal projektide vahendamisega ja raha taotlemisega ei tegele, samuti puuduvad mõisaportaali autoril/omanikul endal kahjuks arvestatavad finantsvahendid Teie rahaliseks aitamiseks. Kui Teie (mõisa)hoone on muinsuskaitse all, uurige toetuse saamise võimalusi kõigepealt
Muinsuskaitseametist. Reeglina finantseerivad nad eelisjärjekorras päästerestaureerimisi ning selliseid suuremahulisi restaureerimistöid, kus Teil endal on oluline omaosalus. Samuti soovitan teha selles osas koostööd Eesti Mõisate Ühendusega, mis on ellu kutsutud just mõisaomanike probleemide ühiseks lahendamiseks. Kui Teie mõis ei ole muinsuskaitse all, siis võite ka sel juhul taotleda sellele raha loomulikult mitmesugustest fondidest ja projektidest, kuid neil kõigil on üsna spetsiifilised ja ranged tingimused. Mõisaportaal fondide vahendamisega ei tegele, samuti ei toimi portaal vastavasisulise konsultatsioonipunktina. Samas näen tulevikus meeleldi reklaamialast koostööd eelnimetatud asutustega, mis võimaldaks kõigil soovijail neid mõisaportaalist mugavalt üles leida.

Miks ei ole portaalis selle või teise mõisa kirjeldust, vaid on ainult nimi nimekirjas?
Mõisate arv on Eestis tohutu - ilma karjamõisateta ja pastoraatideta 1245, kõiki mõisasüdameid kokku aga üle kahe tuhande. Praegu on portaalis väljas nende paremik - kokku üle 700 mõisa kirjeldused. Ülejäänu ilmub sinna tasapisi, sest portaal täieneb vastavalt võimalustele (minu vaba aega ja muid vabu ressursse arvestades) kogu aeg. Piiravaiks tegureiks on siin ajalised ja rahalised ressursid, sest olen 95% ulatuses arendanud portaali oma isiklikest rahalistest vahenditest. Vähemalt hetkel püüan piirduda peamõisatega, st mitte kajastada karjamõisaid - tulevikus võib see muidugi muutuda.

Miks ei ole seda või teist mõisat portaalis üldse mainitud, isegi mitte nimekirjades?
Portaalis on praegusel hetkel kajastatud peamõisad 20. sajandi alguse seisuga - allikaina on kasutatud Richteri 1909. ja 1913. aasta aadressraamatuid. Selliseid mõisaid on kokku 1245, pluss veel 108 kirikumõisat ehk pastoraati. Portaal ei kajasta senini karjamõisaid (vt
mõisate liiki selgitav tekst) ega ka mõisaid, mis olid 20. sajandiks mõisastaatuse kaotanud. Kui Te mingit mõisat portaalis isegi nimekirjades mainituna ei leia, kuulub ta arvatavasti nendesse kategooriatesse. Sel juhul saate Te abi Eesti Ajalooarhiivi veebilehel olevast mõisate andmebaasist, mis sisaldab teavet kõikide teadaolevate Eesti alal eksisteerinud mõisate kohta; seda küll üsna lakoonilisel kujul. Kui ka seal ei ole Teie soovitud mõisat mainitud, siis arvatavasti ei ole seda kunagi olemas olnudki.

Miks ma ei saa portaalis otsida, näiteks mõisa või selle omaniku nime järgi?
Portaal on tehniliselt teostatud staatiliste veebilehtedena, millele ei ole hetkel tõesti kohalikke otsivõimalusi peale ehitatud. Selle üheks põhjuseks on olnud püüdlus selgete ja arusaadavate veebiaadresside järele. Näiteks
http://www.mois.ee/harju/saku.shtml viitab selgelt, et tegu on portaalis oleva Saku mõisa lehega, mida ei tee aga arvukaid numbreid ja võrdusmärke sisaldav lohisev aadress. Kui Te soovite otsida mõisa nime järgi, saate Te kasutada tähestikulist nimekirja; kui aga asukoha järgi, võite lähtuda nii praegusest kui ka ajaloolisest (kihelkondlikust) jaotusest. Kõik kolm mainitud võimalust on portaalis olemas. Kui soovite otsida aga mõisa saksakeelse nime, aadliperekonna või mingi muu tunnussõna järgi, siis sellist otsimist tõesti portaal hetkel ei paku. Seda saate teha väga mugavalt aga suvalise veebi otsisüsteemi abil. Sisestades näiteks Google'isse otsifraasiks "mõisaportaal stackelberg", leiate üles kõik von Stackelbergide aadliperekonda mainivad mõisaportaali lehed. Kõik see ei välista aga, et tehniliste ja rahaliste võimaluste avanedes millalgi portaalile otsivõimalust juurde ei teki - hetkel aga ei tea, millal.

Miks on mõisaportaalis toodud kaardimaterjal ainult ajalooliste kihelkondade kaupa?
Põhjaliku kaardimaterjali koostamine kogu Eesti mõisate osas on väga kolossaalne töö. Seni ei ole ma selle töö jaoks väliseid toetajaid leidnud, olen saanud hakkama oma jõududega, koostades ühe ülevaatekaardi ja 106 kihelkonnakaarti. Kihelkonnakaarte olen eelistanud muudele kaartidele seepärast, et need näitavad mõisaid nende ajaloolise kuuluvuse järgi (ehk siis nende ajaloolises kontekstis). Kui siinseid kihelkonnakaarte kõrvutada nt kaasaegse maanteeatlasega, on nende alusel mõisa võimalik maastikul täiesti üles leida. Kaasaegsete maakondade põhiseid kaarte ei ole ma koostanud seepärast, et need ei ole püsivad üksused - iga järgmine valitsus on viimasel ajal midagi nende piirides muutnud ehk viinud läbi püsivat hiilivat haldusreformi. See tähendaks aga siinsete kaartide ümberjoonistamist, mida ma aga ei soovi teha. Harimise mõttes võiksid Eesti peal ringirändajad ja mõisatest huvitajad teha kindlasti tutvust ka ajaloolise kihelkondliku jaotusega, millele siinsed kaardid kenasti kaasa aitavad.

Kust ma saan osta raamatut, kus oleks sees ammendav teave kõigi Eesti mõisate kohta?
Sellist raamatut ei ole võimalik koostada, vähemalt mitte üheköitelisena. Või kui see teave mahutada siiski ühtede kaante vahele, tuleb piirduda igaühe korral vaid mõnede lausetega. Põhjuseks on mõisate suur arv - peamõisaid on (ilma pastoraatideta) kokku 1245, erinevaid mõisasüdameid aga üle kahe tuhande. Eesti mõisatest on erinevatel aegadel kirjutatud mitmeid raamatuid - need aga käsitlevad vaid kas väärtuslikumaid ehitisi, mingit konkreetset piirkonda, sisaldavad lakoonilist nimekirja vms. Tähtsamate ja olulisemate Eesti mõisaid puudutavate raamatute nimekiri on toodud
sellel lehel (kokku 57 tk), kust igal soovijal jääb üle valida välja teda huvitav teos ning see kas endale osta või raamatukogust laenutada. Olen ise alustanud koostöös kirjastusega Tänapäev raamatuseeriat, mis kajastavad Eesti mõisaid ajalooliste maakondade kaupa, sisaldades ajaloolisi pilte ja minukirjutatud tekstiosa. Seni on sellest sarjast ilmunud Virumaa, Harjumaa, Saaremaa ja Läänemaa raamatud, ülejäänu ootab oma aega.

Kas mõisaportaalil olev teave on plaanis välja anda ka raamatuna?
Seda ei saa põhimõtteliselt teha - ainuüksi portaalis hetkel väljas olevaid tekste tuleb trükituna kokku üle 2000 lehekülje, lisaks veel fotod (portaalis on neid hetkel üle 2500). Minu sulest on senini ilmunud viis mõisa-alast raamatut - üks Eesti kaunimatest mõisatest (seitsmes eri keeles), ülejäänud Virumaa, Harjumaa, Saaremaa ja Läänemaa mõisatest (vt
kirjanduse nimekiri). Tõenäoliselt ei jää need viimasteks mõisateemalisteks raamatuteks. Samas kajastavad kõik nimetatud ja tulevased raamatud vaid osa portaalis käsitletust.

Kas Teil on selle ja selle mõisa kohta lähemat teavet - äkki saaksite selle mulle saata või kohapeale rääkima tulla?
Olen viimase viia aasta jooksul esinenud mitmetel kodukandiüritustel, kus on saanud tutvustada nii mingit konkreetset mõisat kui ka mingi piirkonna mõisaid või mõisaarhitektuuri tervikuna. Olen kirjutanud ka artikleid kohalikesse lehtedesse. Ka edaspidi on selline tegevus alati mõeldav, kui see on nii rahaliselt kui ka vaba aja osas võimalik. Samuti võin vajadusel
korraldada mõisareise selleks soovitud paikkondadesse ja soovitud pikkusega.

Millal valmib portaali soomekeelne variant ja miks on inglise- ja saksakeelsed variandid eestikeelsest lühemad?
Hetkel on valdav enamik teavet portaalil tõesti vaid eestikeelne - põhjuseks on ressursinappus. Tänu
Eesti Tõlkemagistrite Liidu lahkele toetusele on valminud ka portaali lakoonilised variandid inglise keeles ja saksa keeles Loodetavasti avanevad tulevikus mingid võimalused ka soomekeelse variandi koostamiseks, kui keegi on nõus seda projekti omapoolselt rahaliselt toetama. Hetkel on soome keeles olemas vaid mõisate lühiajalugu. Minu inglise, saksa ja soome keel ei ole isetõlkimiseks perfektsed ning tõlgete tellimine väljastpoolt eeldab märkimisväärseid rahalisi vahendeid. Täpselt samadel põhjustel on inglise ka saksakeelsed variandid ka sedavõrd napisõnalised ja lakoonilised - jällegi on igasugune (rahaline) toetus selles osas teretulnud.

Kuidas ma saan toetada mõisaportaali tegemisi?
Igasugused annetused on alati teretulnud. Nendega kaasneb üldjuhul toetaja (või tema firma/teenuse) äramainimine portaali parempoolses tulbas või reklaambanneri avaldamine. Lähemat teavet leiab
sellelt lehelt.

Kas ma saan Eesti mõisaportaali tervikuna ära osta?
Ei minul ega MTÜ-l Alt-Livland ei ole portaali müügisoove - soov on portaali jätkuvalt edasi arendada. Samas on portaal alati ja jätkuvalt avatud igasuguseks asjalikuks koostööks, sh äriliseks koostööks. Äriline koostöö (nt mõisates toimuvate teenuste vahendamine) eeldab aga rahalist suhet.

      Sa oled

       külastaja!
Portaalis olevate materjalide omavoliline kopeerimine on keelatud
Copyright 1999-2015 © Valdo Praust & MTÜ Alt-Livland. Loe kasutustingimusi
mois@mois.ee