Kallavere mõis
Makalafer in Kirchspiel Jegelecht, Harrien

Kallavere mõis (saksa k Makalafer) asutati 17. sajandil ning ta oli Maardu mõisa kõrvalmõisaks.

Mõisa viimane peahoone oli arvatavasti 19. sajandil püstitatud ühekorruseline kiviehitis, mille keskosa ilmestas väike kahekorruseline pealeehitus. Peahoone läheduses olid ka mõned tagasihoidlikud kõrvalhooned, park puudus.

Mõisasüda (peahoone ja enamik kõrvalhooneid) oli alles kuni 1960ndate aastateni, mil ta jäi ette Maardu fosforiidikarjäärile ning lammutati. Praeguseks on kunagine mõisa asukoht täiesti äratundmatuseni muutunud: fosforiidikaevandamine on sealse maastiku muutnud künklikuks songermaaks, kus kõik maapinna pealiskihid on täielikult segi pööratud ning algne reljeefgi pole enam aimatav.

Ajaloolise jaotuse järgi Harjumaale Jõelähtme kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Harjumaale Jõelähtme valla territooriumile.