Valingu mõis
Walling in Kirchspiel Kegel, Harrien

Valingu mõis (saksa k Walling) asutati 1640tel aastatel. 17. sajandil on mõis kuulunud nii Hornidele, Bjelkedele kui ka Scheidingutele. 1733. aastal sai mõisa omanikuks Berend Otto von Mohrenschildt. Alates 1794. aastast kuulus mõis kaks aastakümmet Berend Heinrich von Tollile. Alates 1814. aastast kuni 1919. aasta võõrandamiseni oli mõis von Samson-Himmelstjernade aadliperekonna käes.

Mõisa peahoone oli ühekorruseline kiviehitis 19. sajandi alguse klassitsismiperioodist. Põhiosas ühekorruselisel hoonel oli kolme akna laiune kahekorruseline keskosa. Keskosa kaunistasid hammaslõikeline kolmnurkfrontoon ning neli joonia pilastrit. Arvukad kõrvalhooned paiknesid suurelt osalt peahoone esise auringi äärtes.

Kaasajal on peahoone hävinud. Säilinud kõrvalhoonetest on vaatamisväärseim kolme kaaravaga ait. Suur osa hooneid on ka hävinud ja tugevalt ümber ehitatud.

Ajaloolise jaotuse järgi Harjumaale Keila kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Harjumaale Saue valla territooriumile.