Huuksi mõis
Hukas in Kirchspiel St. Petri, Jerwen

Huuksi mõis (saksa k Hukas) eraldati eraldiseisva üksusena 17. sajandi lõpul Päinurme mõisast. Mõisa viimane võõrandamiseelne omanik oli Thure Rausch von Traubenberg.

Pikk esinduslik peahoone ehitati mõisa arvatavasti mitmes järgus 18.-20. sajandil. Keskelt kahekorruselisel, otstest aga ühekorruselisel hoonel oli nii klassitsismi, baroki kui ka historitsismi elemente. Hoone fassaadi keskosal oli sammastele toetuv katusealune, tagaküljel (pargiküljel) aga graniitplokkidest kaarjas terrass.

Mõisa peahoone sai tugevalt purustada Teises maailmasõjas ning muutus järgnevatel aastakümnetel varemeiks. Suur osa varemeid lammutati 1960tel aastatel, alles jäid vaid lühikese vasakpoolse otsa müürid, mis on säilinud tänini; samuti jäänused graniitterrassist. Alles on ka mõningad ümberehitatud kõrvalhooned ja nende varemeid; park on risustunud ja võsastunud.

Ajaloolise jaotuse järgi Järvamaale Peetri kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Järvamaale Koigi valla territooriumile.