Müüsleri mõis
Seinigal in Kirchspiel St. Petri, Jerwen

Müüsleri mõis (saksa k Seinigal) asutati 17. sajandi esimesel poolel. Mõisa viimane omanik enne 1919. aasta võõrandamist oli Karl von Schilling. 18.-19. sajandi vahetuse kandis püstitati mõisa pikk ühekorruseline lihtne peahoone. Historitsismiajastul 19. sajandi teisel poolel ehitati hoone parempoolne ots ümber täiskahekorruseliseks.

Võõrandamisjärgselt oli mõisahoones kool. Hoone muutus varemeiks Teises maailmasõjas 1941. aastal; hilisemate aastakümnete lammutustööd on sellest järele jätnud vaid vähesed varemed kummaski hooneotsas. Ka enamik kõrvalhooneid on varemeis või hävinud, säilinud hooned on ümber ehitatud.

Peetrist viib mõisa sihitee, mis suundus algselt otse peahoone keskteljele. 1980tel aastatel hakati peahoone esise auringi keskele ehitama lasteaeda, millest valmis ainult soklikorrus.

Mõisahoone ette parki ning kunagise auringi kohale on viimastel aastatel rajatud turismiobjektiks muutunud Kilplala. Täiendav teave: http://www.kilplased.ee/.

Ajaloolise jaotuse järgi Järvamaale Peetri kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Järvamaale Kareda valla territooriumile.