Ülenurme mõis
Uellenorm, in Kirchspiel Dorpat-St. Marien, Kreis Dorpat

Ülenurme mõis (saksa k Uellenorm) rajati 17. sajandi algul. Ühekorruseline historitsistlik peahoone pärineb 1850-70test aastatest. Hoone keskosas on kolme akna laiune pealeehitus, selle ees on postidele toetuv rõdu. Mõisahoone keskteljelt viib ajaloolisele Tartu-Võru maanteele tihe pärnaallee.

Arvukad kõrvalhooned asuvad nii peahoone ümbruses kui ka sellest põhja pool; suur osa neist on kapitaalsed maakiviehitised.

Mõisas (nii peahoones kui ka kõrvalhoonetes) tegutseb Eesti Põllumajandusmuuseum. Täiendav teave: http://www.epm.ee/, epm@epm.ee, tel. 738 3810.

Ajaloolise jaotuse järgi Tartumaale Tartu-Maarja kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Tartumaale Ülenurme valla territooriumile.