Hermani mõis
Hermannshof in Kirchspiel Pillistfer, Kreis Fellin

Hermani mõis (saksa k Hermannshof) eraldati 1798. aastal naabruses olevast Adavere mõisast.

Pikk ühekorruseline lihtne peahoone püstitati mõisa arvatavasti selle rajamise järgselt 1800. aasta paiku. Sellele lisandus hulk kõrvalhooneid. Kaasajal on peahoone kasutusel elamuna. Kõrvalhoonete enamik on kas hävinud, varemeis või tugevalt ümber ehitatud.

Ajalooliselt vahetult Tallinn-Tartu maantee ääres paiknenud mõis jäi 1960te aastate teeõgvenduste tulemusena maanteelt paarsada meetrit ida poole.

Ajaloolise jaotuse järgi Viljandimaale Pilistvere kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Järvamaale Imavere valla territooriumile.