Vardi mõis
Schwarzhof in Kirchspiel Paistel, Kreis Fellin

Vardi mõisat (saksa k Schwarzhof) on esmamainitud 1631. aastal. Enne 1919. aasta võõrandamist kuulus mõis von Bockide aadliperekonnale.

Mõisa peahoone oli ühekorruseline väike krohvitud puitehitis, mis võis olla ehitatud 19. sajandi lõpul või 20. sajandi algul. Tõenäoliselt on ta tollal ümber ehitatud vanemast hoonest.

Hiljem taluelamuna kasutatud mõisa peahoone oli 2000. aastaks pika seismise ja lagunemise tulemusena muutunud praktiliselt varemeteks. Varisenud oli suur osa lagesid ja katuseid ning mitmeid seinugi. Tänaseks on peahoone varemed lamumutatud. Säilinud on mõned ümber ehitatud maakivist kõrvalhooned.

Ajaloolise jaotuse järgi Viljandimaale Paistu kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Viljandimaale Viljandi valla territooriumile.