Kuie mõis
Kui in Kirchspiel St. Johannis, Jerwen

Kuie mõis (saksa k Kui ) rajati 18. sajandi algul Roosna mõisast eraldamise teel. Mõisa viimane omanik enne 1919. aasta võõrandamist oli Ernst von Stackelberg.

Mõisa peahoone on pikk ühekorruseline murdkelpkatusega krohvitud puitehitis. Hoone on algkujul, vanabalti planeeringus hoonena, ehitatud arvatavasti 18. sajandil, kuid on tugevalt ümber ehitatud historitsismiajal, 19. sajandi keskpaigas või teisel poolel. 1930-60ndatel aastatel on hoonet kooli vajadusi arvestades palju muudetud.

Kaasajal on mõis eravalduses. Säilinud on ka mitmeid kõrvalhooneid, sh ait ja valitsejamaja.

Ajaloolise jaotuse järgi Järvamaale Järva-Jaani kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Lääne-Virumaale Tamsalu valla territooriumile.