Linnape mõis
Linnapäh in Kirchspiel Ampel, Jerwen

Linnape mõis (saksa k Linnapäh) on asutatud 17. sajandil. Enne 1919. aasta võõrandmist oli mõis Ferdinand von Baumgarteni omanduses.

1864. aastal ehitatud historitsistlikust puithoonest on alles parempoolne osa, mis on veidi muudetud välimuses kasutuses Linnape külarahvamajana. Vasakpoolsest osast on säilinud vundamendid. Säilinud on ka hulk kõrvalhooneid (mitmeti ümber ehitatud).

Ajaloolise jaotuse järgi Järvamaale Ambla kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Lääne-Virumaale Tapa valla territooriumile.