Saadjärve mõis
Sadjerw in Kirchspiel Ecks, Kreis Dorpat

Saadjärve mõisat (saksa k Sadjerw) on esmamainitud 1557. aastal. Tollal kuulus mõis von Wrangellide aadliperekonnale. Hiljem olid mõisa pikaaegseteks omanikeks von Koskullid, 1919. aastal võõrandati mõis Paul von Haeckelilt.

Mõisa kahekorruseline varaklassitsistlik peahoone on ehitatud 1800. aasta paiku. Kelpkatusega hoone esimese korruse välisseinad on rusteeritud.

Kaasajal on mõis eravalduses ja renoveeritud ning piiratud kõrge aiaga. Peahoone lähistel on säilinud ka mõned kõrvalhooned.

Pooleteise kilomeetri kaugusel mõiskeskusest kagus asub von Koskullide perekonnakalmistu. Veel 1960ndatel aastatel oli alles ka kalmistu kaarvärvav, praeguseks aga ainult piirdemüür ja hauatähiste jäänused. Kalmistule viiva tee äärde on viimase kahe aastakümne jooksul välja antud uusi elamukrunte.

Ajaloolise jaotuse järgi Tartumaale Äksi kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Tartumaale Tartu valla territooriumile.