Jõgeveste mõis ja mausoleum
Beckhof in Kirchspiel Helmet, Kreis Fellin

Jõgeveste mõis (saksa k Beckhof) eraldati naabruses olevast Helme mõisast 1718. aastal. 19. sajandi algul kuulus mõis šoti juurtega Barclay de Tolly perekonnale. Mõisa on teinud kuulsaks mõisakeskusest pooleteise kilomeetri kaugusel põhja pool, Väike-Emajõe kõrgel läänekaldal asuv kuulsa Vene väejuhi Barclay de Tolly matusekabel ehk mausoleum.

Kõrgklassitsistlikus stiilis mausoleum on ehitatud 1823. aastal Peterburi arhitekti, akadeemik Apollon Štšedrini projekti järgi. Selleni viib kahesaja meetri pikkune nuluallee. Mausoleumi fassaadi kaunistab kahe sambaga portikus ja selle kohal paiknev suur segmentkaarne aken. Obeliskikujulise hauamonumendi on loonud skulptor Vassili Demut-Malinovski. Mausoleum on avatud muuseumina.

Vürst Michael Barclay de Tolly (1761-1818) oli Venemaa sõjaminister ning Vene vägede ülemjuhataja 1812. aasta Vene-Prantsuse sõjas. 1814. aastal sisenes ta liitlasvägede koosseisus olevate Vene vägedega Pariisi.

Hiljem oli mõis von zur Mühlenitele omanduses, selle viimane võõrandamiseelne omanik oli Georg von zur Mühlen. Traditsiooniline mõisakeskus on Jõgevestel kaasajal praktiliselt täiesti hävinud - ühekorruseline kivist peahoone purustati Teises maailmasõjas ning kõrvalhoonetest on järel tühised riismed.

Ajaloolise jaotuse järgi Viljandimaale Helme kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Valgamaale Helme valla territooriumile.