Loodi mõis
Kersel in Kirchspiel Paistel, Kreis Fellin

Loodi mõis (saksa k Kersel) on asutatud 16. sajandi keskel. Oma eestikeelse nime on mõis saanud tollastelt omanikelt von Clodtidelt. Alates 17. sajandi lõpust kuni 1919. aasta võõrandamiseni oli mõis von Bockide suguvõsa omanduses, mõisa viimane omanik oli Bernhard von Bock.

Mõisa murdkelpkatusega barokne puidust peahoone on ehitatud 18. sajandi keskpaigas. 19. sajandi teisel poolel pikendati hoonet parempoolsest otsast. 20. sajandil mitmeti ümber ehitatud hoone on kaasajal eraomanduses. Hoone taga asub regulaarne terrassidena laskuv barokkpark.

Mõisast on säilinud on ka mitmeid kõrvalhooneid, sh kaunis puitpitsiline historitsistlik puukuur 19. sajandi lõpust. Mõisasüdamest poole kilomeetri jagu Viljandi pool, maantee läheduses metsa all asub mõisaomanike von Bockide perekonnakalmistu.

Ajaloolise jaotuse järgi Viljandimaale Paistu kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Viljandimaale Viljandi valla territooriumile.