Illuka mõis
Illuck in Kirchspiel Jewe, Wierland

Illuka mõis (saksa k Illuck) on rajatud 1657. aastal. 19. sajandi lõpul, mil ta kuulus Dieckhoffidele, ehitati mõisasüda senisest esinduslikumalt välja. 1885-88 püstitati Friedrich Modi projekti järgi mõisa uus esinduslik historitsistlik peahoone. Hoonel on neogooti astmikviil ning neorenessanss-stiilile omased kaaraknad.

Umbes samal ajastul uuendati ka enamikke kõrvalhooneid. Need asetsesid peahoonest peamiselt põhja ja lääne pool, lõuna pool peahoonet oli suur park.

1912. aastal omandas mõisa Claus von Nottbeck. 1919. aasta võõrandamise järgselt kolis 1921. aastal peahoonesse kool, mis tegutseb Illuka põhikooli nime all seal tänini. Hoone on 1990ndatel aastatel põhjalikult restaureeritud.

Peahoone taha mõisapargi serva on püstitatud mahukas spordi- ja toitlustuskompleks. Mõis pakub ettetellimisel ka majutus- ja toitlustusteenust, mis on suuresti lahendatud nimetatud uue hoone baasil. Täiendav informatsioon: http://www.illukavv.ee/article.php?sid=38, kristi.kool@mail.ee , tel. 521 2469.

Mõisast on säilinud ka mitmeid mõisa kõrvalhooneid, kuid need on reeglina vähemal või rohkemal määral ümber ehitatud.

Ajaloolise jaotuse järgi Virumaale Jõhvi kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Ida-Virumaale Illuka valla territooriumile.