Koikküla mõis
Adsel-Koiküll in Kirchspiel Harjel, Kreis Werro

Koikküla mõisat (saksa k Adsel-Koiküll) on esmamainitud 16. sajandil. Põhjasõja järgselt vahetas mõis tihti omanikke, kuuludes nii von Delwigitele, von der Brüggenitele, von Wulfidele, von Mensenkampffidele kui ka von Fölkersahmidele. Alates 1907. aastast kuni 1919. aasta võõrandamiseni oli mõis Gottlieb von Ferseni omanduses.

Mõisa kahekorruseline historitsistlik peahoone oli püstitatud 19. sajandi keskpaiga kandis. Teises maailmasõjas jäi hoone varemetesse, kaasajaks on hoone varemed lammutatud.

Säilinud on mitmeid 19. sajandi teises pooles püstitatud historitsistlikke dekooriga kõrvalhooneid, enamjaolt küll tugevalt ümber ehitatult. Mõisa saksakeelne nimi Adsel-Koiküll viitab seotusele Koivalinna (saksa k Adsel, läti k Gaujiena) mõisa ja kihelkonnaga.

Ajaloolise jaotuse järgi Võrumaale Hargla kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Valgamaale Taheva valla territooriumile.