Maidla mõis
Maidel in Kirchspiel Joerden, Harrien

Rapla lähedal Juuru kihelkonnas asuv Maidla mõis on üks viiest sellenimelisest. 1452. aastal esmamainitud mõis (saksa k Maidel) oli keskajal ilmselt välja ehitatud kindlustatud elamuna ehk väikelinnusena, millest on säilinud hilisema hoone hiigelpaksude seintega keldriruumid.

16. sajandil kuulus mõis von Maydellidele, kust pärineb ka ta nimi. 18. sajandil oli mõis pikalt von Rehbinderite ja von Fersenite aadliperekondade omanduses. 1800. aastal omandasid mõisa taas von Maydellid.

Mõisa kahekorruseline barokne kivist peahoone on ehitatud arvatavasti 18. sajandi teisel poolel vanemate ehitiste baasil. Hoone otstes paiknevad neljatahulised kvaadernurkadega tornid, millel on kuppelkatused.

1919. aastal võõrandati mõis Joseph von Maydellilt; hiljem on ta kuulunud nii Vabadussõjas osalenud taanlasest kolonelile Borgelinile kui ka tollasele Eesti Vabariigi riigitegelasele Karl Selterile. Alates 1946. aastast tegutses mõisas lastekodu, mis sulges oma uksed 2012. Peahoonest on algsena säilinud fassaad, tagakülg on 20. sajandil ehitatud täiskahekorruseliseks (algselt oli tagaosa keskelt ühekorruseline). Mõisast on säilinud on ka mõned kõrvalhooned ning nende varemeid.

Ajaloolise jaotuse järgi Harjumaale Juuru kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Raplamaale Juuru valla territooriumile.