Keskaegsed kindlustatud mõisad Keskaja lõpul Eestis asunud viiesajast mõisast oli umbes sadakond välja ehitatud kivist linnustena. Kindlustatud mõisad ehk vasallilinnused varieerusid väikestest tornlinnustest (Vao, Kiiu) suuremate rajatisteni (Angerja, Järve) kuni suurte sisehoovidega kompleksideni välja (Kalvi, Virtsu). Siiski olid ülekaalus arvatavasti väikesed tornlinnused, kus esimene korrus oli tavaliselt laokorrus, teine peamine elukorrus ning kolmas kaitsekorrus.

Üheks paremini säilinuks keskaegseks linnus-mõisaks tuleb pidada Vao tornlinnust Virumaal, mis on säilitanud täies mahus oma keskaegse kuju ja mahu. Säilinud ja taastatud on ka Kiiu ja Purtse kindlusmõisad ja suur osa Järve kindluselamust. Mitmed keskaegsed kindlusmõisad on jäänud hilisemate mõisahoonete sisse fragmentidena (Kiltsi mõis Virumaal, Kiltsi mõis Läänemaal, Kasti Läänemaal, Maidla Juuru kihelkonnas Harjumaal, Kose-Uuemõisa Harjumaal, Albu Järvamaal jt).

 
Järgmine osa