Keskküla mõis
Kesküll in Kirchspiel Kirrefer, Wiek

Keskküla mõis (saksa k Kesküll) on asutatud arvatavasti 17. sajandil. 20. sajandi algul kuulus mõis Kloostrimõisa omanikele von Fersenitele.

Mõis oli hoonestatud tagasihoidlikult - pargis asus madalate seintega ühekorruseline arhailine vanabalti planeeringuga puidust mõisahoone. Arvatavasti 18. sajandi keskpaigas või teisel poolel ehitatud hoone oli suure keskse mantelkorstnaga ning vooderdamata ristpalkseintega. Ka peahoone läheduses asunud kõrvalhooned olid suhteliselt väikesed ja lihtsad. Kogu mõisakompleks asus kõrgel künkal, kust avanes avar vaade Kasari jõe äärsetele soodele ja luhtadele.

Peahoonest on kaasajal metsistunud pargis alles vähesed varemed - mõned lääpavajunud seinaosad ning purunenud mantelkorsten. Kõrvalhoonete enamik on hävinud, paar ehitist on tundmatuseni ümber ehitatud.

Ajaloolise jaotuse järgi Läänemaale Kirbla kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Läänemaale Martna valla territooriumile.