Partsi mõis
Pardas in Kirchspiel Pühhalep, Wiek (inseln Dagö)

Partsi mõis (saksa k Pardas) on asutatud 1620tel aastatel. Hilisematel sajanditel sai temast Hiiu-Suuremõisa kõrvalmõis. Mõisa peahoone on 19. sajandi teisel poolel ehitatud väike ja lihtne viilkatusega puithoone. Kaasajal on hoone eravalduses ja kasutusel elamuna. Säilinud on ka mõned kõrvalhooned ning mõisasüdamest pool kilomeetrit kirdes künka otsas paiknev hollandi stiilis tuulik.

Muutunud on mõisa juures olev teedevõrk. Ajalooline Suuremõisa (Heltermaa) - Kärdla maantee kulges väikese lookena kirde poolt mõisat, kaasaegne tee on õgvendatud ja asub mõisasüdamest 200 meetri jagu edela pool.

Ajaloolise jaotuse järgi Läänemaale Pühalepa kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Hiiumaale Pühalepa valla territooriumile.