Sooniste mõis
Soinitz in Kirchspiel Goldenbeck, Wiek

Sooniste mõis (saksa k Soinitz) on rajatud 17. sajandil. 20. sajandi algul kuulus mõis von Mohrenschildtide aadliperekonna valdusse. Mõisa viimane omanik enne 1919. aasta võõrandamist oli Hermann von Mohrenschildt.

Kivist peahoone püstitati mõisa 18. sajandil, kuid meieni on ta säilinud 19. ja 20. sajandil ümber ehitatud kujul klassitsistliku välimusega. Praegune väliskuju pärineb hoonel 1905. aasta põletamise järgsest ajast, mil hoone taastati. Põhiosas ühekorruselisel hoonel on kahekorruselised otsad, mida kaunistavad lamedad kolmnurkfrontoonid. Sarnane frontoon on ka peaukse kohal fassaadi keskosas.

Peahoone esist väljakut ääristasid väikesed ait ja tall-tõllakuur, mis paiknesid peahoone suhtes sümmeetriliselt. Peahoone taga oli väike kolmnurkse kujuga park. Ülejäänud kõrvalhooned paiknesid hajusalt lähikonnas, enamasti peahoonest loode ja põhja pool laiali.

Kaasajal on mõis eravalduses. Kõrvalhoonetest on säilinud mitmeid nii ümber ehitatutena kui ka varemetena. Mõis on eravalduses.

Ajaloolise jaotuse järgi Läänemaale Kullamaa kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Raplamaale Märjamaa valla territooriumile.