Roodi mõis
Sallentack in Kirchspiel St. Jakobi, Kreis Pernau

17. sajandi algul asutatud Roodi mõis (saksa k Sallentack) sai oma eestikeelse nime tollastelt omanikelt Grootidelt. Aadliseisusse tõstetuna võtsid nad nimeks von Grotenhjelm. 1858. aastal siirdus mõis von Nasackinite aadlisuguvõsa omandusse, kelle kätte ta jäi kuni 1919. aasta võõrandamiseni. Viimane võõrandamiseelne omanik oli Reinhold von Nasackin.

Mõisa varasem puidust peahoone põletati maha 1905. aasta detsembris. Selle asemele kerkis 1910. aasta paiku omanäoline mansardkatusega kivist peahoone. Väikeste ruutudega akendega hoonet võib lugeda heimatstiili kuuluvaks, kuigi ta on saanud mõjutusi ka neobarokist ja juugendist. Peahoonest ida pool asub arvukalt kõrvalhooneid, mis on meieni jõudnud aga vähemal või suuremal määral ümber ehitatud kujul.

Ajaloolise jaotuse järgi Pärnumaale Pärnu-Jaagupi kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Pärnumaale Halinga valla territooriumile.