Mäetaguse mõis
Mehntack in Kirchspiel Jewe, Wierland

Vanimad teated Mäetaguse mõisast (saksa k Mehntack) pärinevad 1542. aastast. Alates 1736. aastast kuni 1919. aasta võõrandamiseni kuulus mõis von Rosenite aadliperekonnale. Mõisa viimane omanik oli Konstantin von Rosen.

Kahekorruseline kivist varaklassitsistlik peahoone püstitati mõisa 1796. aastal. Oma lõpliku kuju sai hoone 1820. ja 1890. aastate ümberehituste ajal. Hoone ehteks on vestibüüli historitsistlik laemaaling. 1990te aastate algul restaureeritud mõisahoones asub Mäetaguse vallavalitsus, saalis korraldatakse mitmeid kultuuriüritusi ning muid pidulikke sündmusi.

Mõisas on arvukalt stiilseid kõrvalhooneid, sh peahoone esist väljakut ääristavad kaaristuga ait ja tall-tõllakuur; viimases tegutseb hotell Mehntak. Mõisast 3 kilomeetrit loodes kõrge künka tipus paikneb von Rosenite neogooti stiilis matusekabel.

Täiendav informatsioon:

Ajaloolise jaotuse järgi Virumaale Jõhvi kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Ida-Virumaale Mäetaguse valla territooriumile.